ติดต่อเรา

Send us a Message

ติดต่อเบอร์โทร

สำนักงาน: 02-289-4668

ฝ่ายขาย: 094-459-4939, 081-420-4189
ฝ่ายบัญชี: 086-339-2973
โทรสาร: 02-689-4211

เพิ่มเพื่อน

ที่อยู่สำนักงาน

597/127 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

info@luckymetal.co.th